นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

www.zofair.com (ZOFAIR) แพลตฟอร์มตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าแพลตฟอร์มจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มได้โดยมิต้องแจ้งให้แพลตฟอร์มทราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับท่าน เว็บเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มข้อมูลต่างๆที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์ม หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มต่อไป

อย่างไรก็ดีหากแพลตฟอร์มมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเช่นชื่อและที่อยู่ แพลตฟอร์มจะพยายามแจ้งท่านว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้วข้อมูลที่แพลตฟอร์มจัดเก็บจะถูกใช้โดยแพลตฟอร์มเท่านั้นเพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ในบางโอกาส แพลตฟอร์มอาจให้ที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่องค์กรที่มีชื่อเสียงซึ่งมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่แพลตฟอร์มพิจารณาว่าน่าจะเป็นสนใจต่อท่าน ในกรณีเหล่านี้ท่านมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของแพลตฟอร์มแห่งใดแห่งหนึ่งข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้โดยแพลตฟอร์มเหล่านั้น เพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการทางธุรกิจของท่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าคุกกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน (Cookie) คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่แพลตฟอร์มจะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่านหลังจากนั้นคุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสค์ในคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งจะทำให้แพลตฟอร์มทราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้แพลตฟอร์มสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตามท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุ๊กกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์ม

ในบางโอกาสแพลตฟอร์มอาจทำการสำรวจทางออนไลน์เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มเมื่อแพลตฟอร์มจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว แพลตฟอร์มจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าแพลตฟอร์มจะนำข้อมูลของท่านที่ได้การจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ทไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจดังนั้นท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้

เมื่อท่านออกจากแพลตฟอร์มนี้แล้วขอให้ท่านโปรดระมัดระวังและโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละแพลตฟอร์มที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยแพลตฟอร์มนี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าแพลตฟอร์มไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินติดต่อเจ้าหน้าที่ของแพลตฟอร์มได้ที่ช่องทางการติดต่อของทางแพลตฟอร์มได้

วิธีการติดต่อกับเรา

หากคุณต้องการที่จะติดต่อแพลตฟอร์ม ZOFAIR เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อเราผ่านทาง zofair.contact@gmail.com